VeranderKracht

Wij geloven dat gedrag een essentiële rol speelt bij het realiseren van doelstellingen.

Wat moeten jullie medewerkers met name beter doen?

Hebben ze behoefte aan een duidelijke nieuwe richting, aan meer helderheid over de toekomst? Moeten ze beter leren participeren, minder klagen en meer met ideeën en initiatieven komen?

Liggen jullie kansen bij het effectiever bepalen van bepaalde verandernoodzaak, het meest geschikte verandermoment, het verhogen van de veranderbereidheid of verandervaardigheid?

Hoe gaan we de resultaten meten? In hogere medewerkerstevredenheid, lager verzuim, verloop, hogere productiviteit of sneller doorgevoerde veranderingen.

Onze adviezen en trainingen zijn altijd maatwerk. En onze beloning is grotendeels afhankelijk van jullie resultaten.